Espai Drets

En la situació de crisis social i econòmica que afecta a amplis sectors de la població és imprescindible la defensa dels Drets Humans i socials de totes les persones. Per aquest motiu vàrem impulsar  la creació de l’Espai per la Defensa dels Drets Humans i Socials de Terrassa, constituït el 27 d’octubre de 2015, i format per diverses entitats cíviques de la ciutat que tenim l’interès comú de la defensa dels drets , prenent com a referència i guia la Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat.
El primer objectiu de l’Espai és promoure la difusió, coneixement i aplicació d’aquesta carta.
L’Espai té un caràcter obert i qualsevol entitat cívica pot entrar a formar part, prèvia petició i conformitat explícita amb la citada Carta Europea.
Els criteris de l’Espai són treball en equip, prioritzant valors de Transversalitat, Cooperació, Solidaritat i Participació.

Actes ESPAI DRETS